Ideeëngeschiedenis

Door al de eeuwen heen zijn het de ideeën geweest die in het menselijk leven en denken een centrale plaats hebben ingenomen. Ideeën die de ontwikkelingsgang van de mensheid richtinggevend voortstuwden. Vaak werd een geïdealiseerd toekomstbeeld in het vooruitzicht gesteld. Realistisch gezien bleek die weg van de vooruitgang steeds dichter bij de afgrond te brengen.

Ideeën, neem er kennis van en wees op uw hoede