Zorgbeleid

Wie zich in het zorgbeleid gaat verdiepen, kan er al gauw niet omheen dat de huidige stand van zaken meer dan zorgwekkend is. Door een falend overheidsbeleid ontstaat een voortdurende toenemende zorgvraag, waaraan het bestaande zorgstelsel onmogelijk kan voldoen.

Een professionele zorg-elite voorziet in actueel beleid vanuit een volstrekt ontoegankelijke centrum van de zorgketen die men heeft weten te ontwikkelen.  Onaantastbaar is het zorgbeleid primair gericht op handhaving van de onderscheiden zorgstructuren om in zogenaamd professionele, maar ideologisch gekleurde zorg te voorzien.

Waar men te kort schiet, ligt het probleem uiteraard elders: bij de toename van de zorgvraag en de beperkte financiële middelen om daaraan te voldoen. De kwaliteit van het ideologische zorgaanbod laat  men angstvallig buiten beschouwing. 

Wat hier nodig is, is een zorgvuldige en grondige analyse van de zorgproblematiek om te komen tot innovatief beleid dat is gericht op een fundamentele wijziging van het volledige zorgstelsel.