Jeugdzorg

De tijd van de gezinszorg ligt achter ons. Het is al jeugdzorg waarmee we worden opgezadeld. De gezinsverzorging is anders gericht en sterk gereduceerd. Met de gezinsvoogdij zijn de traditionele gezinsvoogden uit het gezicht verdwenen. De jeugdbescherming met een leger aan jeugdbeschermers en jeugdzorgwerkers is de centrale plaats gaan innemen.

'What's in a name, zo wordt het stilzwijgend afgedaan. Of is er toch veel meer aan de hand.


Grote zorg over Jeugdzorg

Kenmerkend voor onze postmoderne samenleving is het functieverlies van het gezin, een proces dat zich al in de vorige eeuw aandiende, maar waarvan het einde nog niet in zicht is, met alle gevolgen van dien. Door dit functieverlies wordt de betekenis van het gezin steeds minder onderkend en wordt er nauwelijks gerekend met de waarde ervan. De dominante aanwezigheid van emancipatorische beleidskaders zijn een ramp voor de samenleving. En de stuwende kracht van de individualisering individualisering in de samenleving maakt het kennelijk onmogelijk om zich te realiseren dat de eenheid van het gezin een meerwaarde heeft boven de som  der delen.

Lees meer »