Samenlevingsverbanden

In hun individualiteit zijn mensen zichzelf maar niet autonoom. Als individuele persoonlijkheid kunnen zij niet bestaan zonder een relationele betrokkenheid. Al te gemakkelijk wordt eraan voorbij gegaan, maar mensen zijn schepselen. Primair is er, hoe  dan ook hun relationele gerichtheid op de grote Schepper aller dingen. Die relationele gerichtheid is er ook tot hun medeschepselen, de mensen en de dieren, ja tot al het geschapene in de wereld om hen heen. Daargelaten de vraag hoe wezenlijk die relationaliteit is, kan aan dit fenomenale gegeven niet worden voorbijgegaan. Hier gaan we nader in op de mens als individuele persoonlijkheid en de menselijke gemeenschap waarvan hij deel uitmaakt.  


Samenlevings-verbanden