Samenlevingsverbanden

In hun individualiteit zijn mensen zichzelf, maar bepaald niet autonoom. Als individuele persoonlijkheid kunnen zij niet bestaan zonder een relationele betrokkenheid. Al te gemakkelijk wordt eraan voorbij gegaan.

Mensen hebben als schepselen primair een relationele gerichtheid op hun Schepper.  En Hij is de grote Schepper aller dingen. Van daar ook dat die relationele gerichtheid van mensen er ook is tot hun medeschepselen: de mensen en de dieren, ja tot al het geschapene in de wereld om hen heen. Daargelaten de vraag hoe wezenlijk die relationaliteit is, kan aan dit fenomenale gegeven niet worden voorbijgegaan. In zijn individuele bestaan maakt de mens  deel uit van de samenleving waartoe hij behoort.

Hier gaan we nader in op de mens als individuele persoonlijkheid en de menselijke gemeenschap waarvan hij deel uitmaakt.  


Samenlevings-verbanden