Elitair

In de actualiteit van de politiek-staatkundige ontwikkelingen weet de politieke elite steeds weer de centrale plaats in te nemen. Niet te ontkennen is de verscheidenheid aan politieke partijen die als elitair gezien willen worden. Toch moet er voldoende eenheid en samenhang zijn om zich bij coalitievorming als politieke elite te kunnen handhaven. Die eenheid en samenhang is ook nadrukkelijk aanwezig, hetzij als onderstroom, dan wel meer manifest.

Bij alle wisselingen die zich in de partijpolitieke ontwikkelingen weet de politieke elite zich onmiskenbaar geïnspireerd door het seculiere humanisme. En daarmee is de grondslag gelegd voor een totalitair en tiranniek optreden. Wanneer de politieke elite zich probeert te profileren als een democratische bestuurslaag, moet duidelijk zijn, dat hieronder niet de klassieke democratie kan worden verstaan. Het democratisch gehalte van de politieke elite is bij uitstek als modern-revolutionair te beschouwen. 


De tirannie van de Politieke Elite

De ontwikkelingen in onze modern-democratische samenleving worden beheerst door een politieke elite. Op het eerste gezicht gezicht lijkt het pragmatisme hier de overhand te hebben. Het spanningsveld van de politieke krachten kenmerkt zich door tal van verschijnselen, die zich niet eenvoudig laten herleiden tot een eenduidig grondmotief. Toch is dat mogelijk. En niet zonder grote schade gaat men daar gemakshalve omheen.  Het grondvlak waarop de politieke elite zich manifesteert, is de religie van het seculiere humanisme met de gelijkheidsideologie als het centrale dogma.    

Lees meer »