Naar een Supranationaal Europa

Vanuit een gedroomd Europees vergezicht zijn de West-Europese natiestaten de weg van voortgaande samenwerking ingeslagen om zich te ontwikkelen tot een centrale eenheidsstaat. Meer en meer geven de nationale staten hun zelfstandigheid prijs om als federatieve staten ten onder te gaan in de Verenigde Staten van Europa. Het is een ontwikkeling die niet grondig genoeg kan worden bestreden.


De Europese Unie als wenkend perspectief

De Europese gedachte gaf uitdrukking aan een werkend perspectief uit voor onderlinge samenwerking van bepaalde Europese lidstaten. Bij de introductie van de Europese Idee werd aanvankelijk een zonovergoten beeld getoond dat schitterde in een christelijke vernislaag. Inmiddels blijkt het droombeeld van de Europese gedachte moet worden herleid tot een keihard politiek pragmatisme van een elite. Het centrale motief is de gelijkheidsideologie, gehuld in seculiere religiositeit. Het beoogt de eenheid van de ‘proletariërs aller naties’ om solidair in de aanbidding van het beeld van Mammon het materialisme te dienen en bereid te zijn tot het onophoudelijk offeren van geld. Alles zal kost wat kost gericht zijn op het in standhouden van de geldcirculatie met de euro als inzet.

Lees meer »