Ouderenzorg

Oud worden, graag. Oud zijn valt niet mee. Mensen op leeftijd moeten met steeds meer beperkingen leven. Ze worden afhankelijk van hun familie, vrienden, buren en bekenden. Maar ze worden ook kwetsbaar en zijn steeds meer op hulp aangewezen. En naarmate de tijd verstrijkt vallen mensen weg en treedt vereenzaming op.

In die situatie is goede, verantwoorde ouderenzorg van eminent belang. Hoe kunnen we ouderen onder ons waar mogelijk bijstaan om ze een goede oude dag te bezorgen. De waarde van goed ingevulde, betrokken mantelzorg is dan ook van niet te overschatten belang. 

Onbegrijpelijk is het dan dat er 'mensen' zijn die er op uit zijn om van zulke kwetsbare ouderen te profiteren. Het komt steeds meer voor en al te gemakkelijk wordt er willens en wetens aan voorbijgegaan.