Politiek-Staatkundig

Ik zal handhaven

De wapenspreuk 'Je maintiendrai' heeft zijn oorsprong in het prinsdom Oranje. Door prins Willem van Oranje is het de wapenspreuk geworden van het het huis van Oranje-Nassau. Sinds 1815 is het ook de officiële wapenspreuk van het koninkrijk der Nederlanden geworden. Vooral in onze post-moderne tijd van verval van de christelijke waarden en normen is het van groot belang de betekenis van deze spreuk tot ons door te laten dringen.

 

In een brief uit januari 1565 gaf prins Willem van Oranje de volgende uitleg aan zijn wapenspreuk:

 

Ik zal handhaven de deugd en adeldom

Ik zal handhaven de hoogheid van mijn naam

Ik zal handhaven de eer, het geloof en de wet

van God, van de Koning, van mijn vrienden en mij.

 

Ontwikkelingen

De ontwikkelingen die zich in politiek-staatkundig opzicht voltrekken betreffen de vormgeving en de organisatie van de samenleving. We brengen hier een aantal politieke groeperingen in kaart. Markant is hoe algemeen christelijke, liberale en socialistische groeperingen zich pragmatisch weten te scharen onder de banier van de politieke Elite. Maar zowel ter linker als ter rechterzijde laat het extreme, extremistische populisme van zich horen.

Van belang is met name hoe de protestants-christelijke, gereformeerde politiek zich principieel in de politieke orde van het seculiere humanisme weet te handhaven en waar mogelijk de bakens te verzetten. 'Je maintiendrai'.   


Het Coronavirus: bedreigend, maar hoe?

Corona is ongetwijfeld een pittig virus. Maar van een ernstige pandemie is er bij lange na geen sprake, aldus veiligheidskundige Joan Krol in een opinieartikel in de Barneveldse krant van 13 november jl. En hoewel de gevolgen ingrijpend kunnen zijn, acht hij een tweedeling in de samenleving tussen gevaccineerden en ongevaccineerden beslist onnodig.

Lees meer »