Accommodatie

Met hun ogen vangen mensen prikkels op, signalen die vervolgens in hun hersenen worden omgezet in bewuste beelden. Daarbij is het in de eerste plaats van belang dat de beelden scherp op het netvlies komen te staan.

Vaker nog is het probleem dat mensen zien wat zij willen zien. Hun waarneming is, hoe dan ook, gekleurd, onmiskenbaar subjectief. Met name is het in conflictsituaties erg belangrijk om zich daarvan bewust te zijn.

Vervolgens is het van groot belang om zich te realiseren dat anderen vanuit hun subjectiviteit ook door een gekleurde bril vaststellen hoe de zaken er huns inziens voorstaan.

Op die manier wordt het mogelijk om begrip te krijgen voor de verschillen van inzicht. Door accommodatie proberen wij de mogelijke zienswijzen tot de werkelijke problemen terug te brengen en zo op elkaar af te stemmen dat de verschillen van inzicht bespreekbaar worden. En vanuit die situatie van wederzijds begrip kan er in gezamenlijkheid naar gestreefd worden om oplossingen te zoeken die voor alle betrokkenen acceptabel zijn. 

De grondhouding voor dit 'spiegelen' is uiteraard de bereidheid om daaraan mee te werken. En de winst daarvan is dat partijen oplossingsgericht bezig zijn met hun conflicten.