De Kerk

Sprekend over de Kerk gaat het om de Kerk van alle eeuwen en aan alle plaatsen, de gemeente die God uit het ganse menselijk geslacht tot het eeuwige leven heeft uitverkoren. Van het begin der wereld tot aan het einde vergadert, beschermt en onderhoudt Hij die gemeente door Zijn Geest en Woord 'in enigheid des waren geloofs' als één heilige algemene Christelijke Kerk. En van beslissende betekenis is de vraag of ik daarvan een levend lidmaat ben en eeuwig zal blijven.


Wat en waar is de Kerk?

"Wilt u weten wat de kerk is, en waar de Kerk is? Dan moet u niet gaan kijken in Wittenberg, waar Luther woont, of in Genève, waar Calvijn woont, of in Rome, waar de paus woont, maar u moet kijken op de schouders van de goede herder, Jezus Christus. Daar waar mensen als verloren schapen liggen op de schouders van Jezus, en door Hem gedragen worden, daar is de Kerk." Aldus Maarten Luther. [1]

Lees meer »