Ideeën als bron 

Ideeën blijken in het menselijk leven, maar ook bij de ontwikkeling van de menselijke samenleving richtinggevend te zijn. In het menselijk leven en denken zijn zij van beslissende betekenis. Zij voeden de denkkracht en bepalen de denkkaders. Ze normeren het wilsvermogen en beteugelen het gevoelsleven. Zij zijn de instrumenten die moeten voorkomen dat willekeur en blind sentiment de overhand krijgt.

Van het grootste belang is daarbij dat mensen beschikken over goede ideeën waarmee zij de ontwikkelingen die zich voordoen kunnen analyseren om daarin waarheid en recht centraal te stellen. Bezinning is nodig, steeds weer, om te ontsnappen aan de waan van de dag. Voorkomen moet worden dat de dynamiek de van fragmentarische verbeelding tot een bron van manipulatie wordt waardoor wij als 'onnozelen' leren leven in een wereld van leugenachtigheid en ongerechtigheid. 


Wat zijn ideeën?

In het menselijk leven en denken staan de ideeën centraal. Door alle eeuwen heen is dat het geval geweest en dat zal zo blijven tot aan het einde der tijden. [1] Het is daarom van het grootste belang dat wij ons hiervan bewust zijn. Vandaar dat wij hier de vraag aan de orde stellen: "Wat zijn ideeën eigenlijk?"

Lees meer »