Pedagogisch en Onderwijskundig

Zowel de opvoeding als het onderwijs zijn gericht op de ontwikkeling van de kinderen. De basis hiervan ligt in de eerste plaats en voor alles in het gezin. Voor de opvoeding zijn en blijven de ouders ook de eerste en de uiteindelijke verantwoordelijkheid dragen. Wat het onderwijs betreft, zijn de ouders aangewezen op scholen die hierin zijn gespecialiseerd en hiervoor ook zijn toegerust.  Wanneer ouders kunnen instemmen met identiteit van deze scholen is het hen mogelijk om hun eerste verantwoordelijkheid over te dragen aan de school onder behoud van hun uiteindelijke verantwoordelijkheid.


Pedagogisch en onderwijskundig