Gemeenschap

Mensen zijn enkelingen die leven en denken in de sociale context van samenlevingsverbanden. In dat samenzijn willen zij zich in vrijheid verbonden weten. Hun individualiteit als persoonlijkheid is die van een wezenlijke relationaliteit.