Individu

Als enkeling is het individu geroepen om zichzelf te zijn. Alleen dan ook is hij instaat zijn medemens in waarde te achten als zichzelf. Voor de samenleving als gemeenschap is de enkeling als individu van beslissende betekenis. Als individu kan hij echter niet los gezien worden van de samenleving waarvan hij deel uitmaakt.


Individu