De Kerk in de samenleving

Wie zich bezig houdt met de positie van de kerk in de samenleving kan onmogelijk voorbijgaan aan de verhouding kerk en staat.  Voor onze Nederlandse samenleving is deze verhouding vanouds bijzonder goed tot uitdrukking gebracht in de Mozes en Aäronkerk te Amsterdam. De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden is in analogisch opzicht te zien als het Israël van het Westen. Mozes staat als belichaming van de overheid in relatie met de kerk. Aäron symboliseert de relatie van de kerk met de overheid. Zo stonden van ouds kerk en staat in nauwe verbondenheid met elkaar onder erkenning van hun onderscheiden verantwoordelijkheid en zelfstandigheid. Maar steeds raakten zij verwikkeld in een permanente strijd waarin de kerk zich moest zien te handhaven om niet overheerst te worden door de overheid. Het resultaat van die strijd bracht de scheiding van kerk en staat. En de vrede zal niet eerder worden getekend dan wanneer de overmacht van de staat de ondergang van de kerk heeft bezegeld.


De weg kwijt in coronatijd

De impact van Covid-19, het huidige alom rondgaande Coronavirus, is niet gering. De besmetting door het virus is alom waar te nemen, wereldwijd. De uitwerking liegt er ook niet om. De ziekte heerst en beheerst de samenleving met name omdat een dodelijke afloop niet is uitgesloten.  

Lees meer »