De enkeling

De enkeling kan alleen als persoonlijkheid een individu zijn. En alleen dan is hij ook in staat om binnen de samenleving een centrale, een verbindende plaats in te nemen. Als individu moet de enkeling zich ook steeds van zijn betekenis als persoonlijkheid bewust zijn. Naar de mate waarin de enkeling zijn betekenis en waardigheid beseft, zal hij de individuen om zich heen ook gelijkwaardig kunnen achten. Een individu mag niet geïsoleerd worden en los worden gezien van de gemeenschap waarvan hij deel uitmaakt.

Als persoonlijkheid moet het individu een enkeling zijn, bewust van zijn plaats binnen de sociale context van zijn gemeenschap. Een enkeling die niet in staat is om als persoonlijkheid een individu te zijn, is een individualist die slechts in staat is functionele relaties aan te gaan. Zie hier enkele noties over de verhouding van individu en gemeenschap.


Wees uzelf

Om als enkeling in een sociale context verantwoorde relaties aan te gaan, te onderhouden en te beëindigen, zult u zich in ieder geval rekenschap moeten geven van de volgende twee overwegingen: wie ben ik en wat wil ik? De vragen te stellen is gemakkelijker dan ze te beantwoorden.

Lees meer »