Adviseringstraject

De eerste fase bij het proces van advisering bestaat uit onderling oriënterend overleg. In een of  zo nodig meerdere verkennende besprekingen moet naar voren komen wat er aan de hand is.

  1. Het gaat er daarbij om dat de problematiek zo goed mogelijk in kaart wordt gebracht. De zienswijzen van alle betrokkenen en hun onderscheiden belangen moeten helder voor ogen komen te staan.
  2. Een duidelijke, maar zo mogelijk ook een reële doelstelling moet worden geformuleerd.  
  3. Ook moet er zicht komen op de mogelijke wegen waarlangs het beoogde doel kan worden bereikt. 
  4. Uiteindelijk zal het er omgaan dat zo mogelijk alle betrokken partijen bereid zijn om met een gezamenlijke inspanning tot overeenstemming te kommen. Zo mogelijk zal die  overeenstemming ook de instemming van alle belanghebbenden moeten hebben.

De tweede fase van de advisering betreft de vraag over een eventuele betrokkenheid van Bureau Acta bij het voortgangstraject. Als regel wordt dan overgegaan tot conflictbemiddeling.