Gereformeerde gemeenten - afgescheiden (GGiN)

Vanaf hun ontstaan in 1953 is Gouda hebben de Gereformeerde Gemeenten in Nederland vanuit Gouda hun kerkelijk beleid  gevoerd. Het bovenstaande kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente in Nederland, gelegen aan de Spoorstraat is vanaf 1953 jarenlang de plaats geweest van waaruit het kerkelijk leven gestalte is gegeven.  

Jarenlang maakten de Gereformeerde Gemeenten in Nederland aan de rechterflank van de gereformeerde gezindte een solide en stabiele indruk. Te midden van alle ontwikkelingen, zowel in wereldlijk als in kerkelijk opzicht probeerden ze getrouw staande te blijven aan de Heilige Schrift en de gereformeerde belijdenis.

Toch heeft zich ook hier een kentering voorgedaan. Onmiskenbaar hebben zich binnen deze kerkelijke gemeenschap signalen aangediend die er op wijzen dat een innovatief ontwikkelingsproces gaande is.    


GGiN: Zorg over de Bestaansgrond

Nadat zich in 1953 in de Gereformeerde gemeenten een droeve scheuring voltrok,  verenigden de gemeenten die tot afscheiding werden genoodzaakt zich als de Gereformeerde Gemeenten in Nederland. (GGiN)  In 'De Wachter Sions' schreef dr. C. Steenblok van 1960 tot 1963 tal van artikelen om de noodzaak, het recht en  de plicht tot uittreding uiteen te zetten. Deze artikelen werden in 1974 gebundeld en uitgegeven onder de titel "De Bestaansgrond der Gemeenten." Een tweede en een derde druk zagen ongewijzigd het licht, respectievelijk in 1985 en 1995.  

Lees meer »

GGiN: Zeg mij, waarheen gaat gij?

Al eerder vroegen wij hier aandacht voor de ontwikkelingen die zich voordoen bij de Gereformeerde Gemeenten in Nederland. Ik aarzelde toen niet om te spreken van een ontwikkeling die op gespannen voet staat met het kerkelijk fundament waarop deze gemeenten zich in 1953 verenigden. We kunnen, zo schreef ik, vandaag niet meer om de vraag heen of de Gereformeerde Gemeenten zich nog steeds in de lijn van dr. Steenblok bevinden.[1]

Lees meer »

GGiN: 'Let op Uw Saeck'

De Gereformeerde Gemeenten in Nederland maken een ontwikkeling door die op gespannen voet staat met het kerkelijk fundament waarop zij zich in 1953 verenigden. Het is van het grootste belang hiervan grondig kennis te nemen.

Lees meer »