Kerkelijke richtingen

Hieronder treft u informatie aan over de pluriformiteit die zich binnen het christendom heeft ontwikkeld. In de onderstaande blogs wordt die pluriformiteit in het algemeen aan de orde gesteld. Vervolgens is die verscheidenheid gecategoriseerd in een vijftal hoofdstromingen. Deze kerkelijke stromingen zijn op hun beurt weer gerelateerd aan bepaalde onderscheiden richtingen.


Katholiciteit

De zich katholiek noemende kerk van Rome heeft mondiaal gezien meer dan 1,2 miljard volgelingen en is daarmee het grootste kerkgenootschap ter wereld. Ten onrechte rekent deze kerk zich echter de benaming ‘katholiek’ toe.  Doorslaggevend voor de katholiciteit van de kerk van Rome is de roomse hiërarchie en kerkleer onder het oppertoezicht van de pauselijke macht te Rome.

Lees meer »