Trajectbegeleiding

Na een zorgvuldige probleemanalyse kan bezien worden welke doelen kunnen worden nagestreefd en hoe die kunnen worden bereikt. Uiteraard kunt u daar zelf mee aan de slag gaan. In veel gevallen is het goed om de mogelijkheid van trajectbegeleiding te benutten. Het proces om de doelstellingen te behalen wordt gestimuleerd en mogelijke knelpunten kunnen samen uit de weg worden geruimd.

Op velerlei gebied kunnen zich problemen in de relationele sfeer aandienen. Al te vaak doen ze zich voor op het gebied van huwelijk en gezin. Met name op dit terrein wordt door ons in trajectbegeleiding voorzien. De relatie ouders en school kan eveneens als problematisch worden ervaren. Helaas blijkt ook al te vaak dat de verhouding in kerkelijk opzicht niet is wat die moet zijn. Problemen met betrekking tot het burgerlijke overheidsbeleid dreigen ook al gauw aanleiding te geven tot conflicten. En dat geldt zowel de plaatselijke, de provinciale als de nationale overheid.