Huwelijk en gezin

Het huwelijk en de gezinsvorming zijn de fundamenten van de samenleving. Het huwelijk als scheppingsordinantie en het gezin als hoeksteen van de samenleving. In onze postmoderne samenleving is alles erop gericht om deze christelijke grondgedachte uit te hollen en te ontkrachten. Het seculiere individualisme viert hoogtij. Ieder mens is primair geroepen om voor zichzelf op te komen. 


Huwelijkse verbondenheid en trouw

In Bijbels opzicht is het huwelijk van man en vrouw een scheppingsordinantie. Geschapen naar Zijn Beeld schiep God de mens als man en vrouw. Uit Adam als hoofd der schepping bouwde God hem een vrouw en Hij bracht haar tot Adam. Adam noemde haar Manninne omdat zij uit de man genomen was. Vanaf die tijd was de man geroepen om  zijn vader en zijn moeder te verlaten en zich met zijn vrouw te verenigen tot één vlees. 1)

Lees meer »