Visie op geschiedenis

Geschiedenis is de doorgaande lijn vanuit het verleden door het heden op weg naar de toekomst. Om hier betekenisvol zicht op te krijgen moet zich er primair rekenschap van geven dat de historie als christelijke geschiedenis zin en betekenis heeft. Christus is de zin der geschiedenis. En de eeuwige Raad Gods, het welbehagen des HEEREN, is het doel van de geschiedenis. Door Christus zal dat een gelukkige voortgang hebben tot aan het einde aller dingen toe. [1] Door alle eeuwen heen vergadert Christus Zijn Kerk. Daarom dient ook de kerkgeschiedenis in het centrum van de historie te staan.

Tegen deze achtergrond willen we hier aandacht besteden aan onderscheiden visies op de geschiedenis.

[1] Jesaja 53:10