Ideologisch

De ideeën van de Verlichting hebben zich sinds de Franse Revolutie van 1789 in onze westerse samenleving weten te nestelen in het centrum van de politieke macht. Meer nog, met hun revolutionaire stuwkracht zijn zij in staat geweest om het leven en denken in de moderne tijd volledig te beïnvloeden.

Wij doen er goed aan om ons hiervan nauwgezet rekenschap te geven. Van democratie in de klassieke betekenis van het woord is geen sprake meer. Het democratisch bestel in onze moderne samenleving is volledig op revolutionaire leest geschoeid: totalitair en tiranniek. 

De ordening van onze samenleving vindt plaats in een democratisch bestel is erop gericht dat die revolutionaire stuwkracht alle samenlevingsverbanden.

Vruchten van het revolutionaire elan gerijpt tot een lust voor het oog

Inmiddels bevinden wij ons in een nieuw tijdperk: de postmoderne tijd. De vruchten van het revolutionaire elan zijn gerijpt tot een lust voor het oog. Uitnodigend hangen ze om geplukt te worden en in wellusten te worden geconsumeerd. De oogsttijd is aangebroken.

Tal van christenen, ook als zij die naam terecht dragen, ontgaat dit alles. Met de dwaze maagden slapen zij de 'slaap des gerusten'.  

Wacht u voor uw zielen, ontwaakt gij die slaapt!

 

Maar het zal wel tegen dovemansoren zijn gezegd. Welnu, slaap dan voort.


De bron van het seculiere humanisme

Om zicht te krijgen op de betekenis van de politieke elite is meer dan eens verwezen naar ideeënwereld van het seculiere humanisme. Wellicht is het goed om de grondslagen van deze stroming nog eens nader te bezien en zo transparant mogelijk in kaart te brengen. 

Lees meer »