Kerkelijk beleid in Coronatijd - Het CIO

Gepubliceerd op 10 oktober 2020 om 11:23

Hoe is het mogelijk dat de kerken op gereformeerde grondslag zich op één hoop laten vegen om zich door het CIO bij de overheid te laten vertegenwoordigen.

Als er iets duidelijk moet zijn, is dat het feit dat een aansluiting bij deze organisatie volstrekt verwerpelijk is te  noemen. Het is niet moeilijk dit af te leiden uit het hier onderstaande Communiqué dat op 5 oktober jl. is uitgebracht door de onderscheiden religieuze organisaties, waaronder de kerken op gereformeerde grondslag.[1]

 

GEZAMENLIJK COMMUNIQUÉ́ VAN CENTRAAL JOODS OVERLEG, HET CONTACTORGAAN MOSLIMS EN OVERHEID, DE HINDOERAAD, DE BOEDDHISTISCHE UNIE EN HET INTERKERKELIJK CONTACT IN OVERHEIDSZAKEN OVER DE RELIGIEUZE EN LEVENSBESCHOUWELIJKE BIJEENKOMSTEN,

5 OKTOBER 2020

We zien dat het overgrote deel van de religieuze organisaties in Nederland zich zeer behoedzaam opstelt en terughoudender is dan volgens de richtlijnen wordt gevraagd.

Op dit moment vraagt de ontwikkeling van het virus echter nog meer prudentie van de religieuze organisaties dan de richtlijnen voorschrijven

Hierover én over de verandering van de maatschappelijke context heeft overleg plaatsgevonden met het Centraal Joods Overleg, het Contactorgaan Moslims en Overheid, de Hindoeraad, de Boeddhistische Unie en het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken en de minister van Justitie & Veiligheid, die tevens verantwoordelijk is voor de erediensten, met de volgende uitkomst:

  1. Het algemene advies van de hierbij aangesloten organisaties is om ten aanzien van religieuze of levensbeschouwelijk samenkomsten voor de maand oktober de uitgangspunten van het eerste Communiqué in acht te nemen.
    Dit betekent vanaf maandag 5 oktober:
  • Dat de religieuze organisaties de fysieke aanwezigheid bij alle samenkomsten evenals in maart jl., zoveel mogelijk beperken tot maximaal 30 personen (exclusief betrokkenen bij de dienst);
  • De diensten zoveel mogelijk digitaal te laten plaatsvinden;
  • Met in acht name van de eigen, geactualiseerde Protocollen van de landelijke religieuze organisaties ook de richtlijnen van het kabinet in acht te nemen;
  • Met als uitgangspunt: zo klein als noodzakelijk wordt geacht, met afstand van 1,5 meter en onder de 30 personen (exclusief betrokkenen bij de dienst) en met in acht name van de RIVM-voorschriften;
  • In aanvulling op de richtlijnen adviseren we u dringend u te onthouden van samenzang en over te gaan tot het aanbevelen van het dragen van mondmaskers.
  1. De hierbij aangesloten religieuze en levensbeschouwelijke gemeenschappen zullen de naleving van de richtlijnen van het kabinet en de bovenstaande uitgangspunten in eigen kring dringend adviseren en aanbevelen.

 

Het is meer dan duidelijk: ook de aangesloten kerken op gereformeerde grondslag hebben  de zelfstandigheid van en de verantwoordelijkheid voor de uitoefening van de openbare erediensten volledig uit handen gegeven. Hopelijk blijken zij desniettegenstaande in staat om hun zelfstandigheid te waarborgen en waar mogelijk op verantwoorde wijze af te wijken van de adviezen die van overheidswege via het CIO worden opgedrongen.

 

[1] Cursief aangebracht door webmaster.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.